Kan världen enas om nya globala skatteregler?

Dagens internationella beskattning bygger på ett regelverk som beslutades av Nationernas Förbund efter första världskriget. I takt med att världshandeln vuxit och världens ekonomier blivit mer sammanflätade har skattekonkurrensen tilltagit och regelverket föråldrats. De senaste decenniernas digitalisering har visat att förändringar är nödvändiga.
G20 och OECD har tagit fram ett förslag på ett modernare regelverk som ska omfördela beskattningsunderlaget mellan länder och säkerställa uttag av bolagsskatt. Förslaget, som kom i höstas, består av två pelare. Den första (pillar 1) fokuserar på lokaliseringen av beskattningsrätten och innebär att skatt ska betalas i de länder ”där värde skapas”. Den andra (pillar 2) föreslår en minimiskatt på multinationella företag, oaktat var företagens huvudkontor är lokaliserade. Tillsammans syftar pelarna till att minska utrymmet för avancerad skatteplanering och risken för handelskrig. Förhoppningen är att förslaget ska godkännas senast i sommar.
För att öka kunskapen om OECD:s förslag ordnar ESO ett webbinarium som fokuserar på tre frågeställningar:

• Vad innebär OECD:s förslag, dvs. de två pelarna?
• Vilka ekonomiska konsekvenser har förslaget?
• Hur ser vägen framåt ut? Framförallt, hur påverkar den nya amerikanska administrationen möjligheten för förslaget att antas?

I samtalet medverkar:

Karin Henriksson, journalist och författare bosatt i Washington D.C.
Åsa Johansson, senior economist, OECD
Claes Lundgren, ämnesråd, Finansdepartementet

ESO:s ordförande Karolina Ekholm inleder och modererar.

Läs hela inbjudan med program här.

Se webbinariet i efterhand här:

Nu kan du lyssna på webbinariet här (extern ljudfil).

Claes Lundgrens bilder.
Karin Henrikssons bilder.
Åsa Johanssons bilder.

En sammanfattning av seminariet hittar du här.