Dags för ny spelmarknadsreglering?

Den svenska spelmarknaden är i dag strikt reglerad med exklusiva tillstånd för vissa aktörer. Överskottet från spelverksamheten ska komma allmänheten till godo. Samtidigt ökar spelandet över internet via utländskt reglerade bolag, utom räckhåll för det svenska regelverket och ambitionen att fördela överskottet. I rapporten En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden, diskuterar ekon. dr David Sundén hur den svenska spelmarknadsregleringen kan ändras för att förbättra kontrollmöjligheterna och trygga en önskad fördelning av överskottet. De frågor som diskuteras i rapporten är bl.a.:

  • Vad händer om dagens reglering inte ändras?
  • Hur påverkas kontrollen och överskottet om spelmarknaden öppnas för internationell konkurrens?
  • Hur kan och bör spelmarknadsregleringen ändras? På seminariet presenteras rapporten och därefter följer en diskussion om den svenska spelmarknadsregleringen.

På seminariet medverkar:

David Sundén, Rapportförfattare Gustaf Hoffstedt, Generalsekreterare,  Branschföreningen för onlinespel Jakob Jonsson, Psykolog, Sustainable Interaction Hans Ljungkvist, Ordförande, Svensk Travsport Thomas Mattsson, Chefredaktör, Expressen Anitra Steen, Ordförande, Svenska Spel Seminariet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad

Klicka på bilden för att se seminariet i efterhand.

Läs hela programmet.

Se författarens bilder.

Rapport