Kan vi få bättre ordning i kommunerna?

Vid seminariet presenteras rapporten Revisionen reviderad – en rapport om en kommunal angelägenhet av, Olle Lundin.

Seminariet leds av Lars Heikensten, ESO:s ordförande.

Övriga medverkande:

Eva Lindström f.d. Riksrevisor
Britt-Marie Citron Journalist; fick Stora journalistpriset för avslöjanden om korruption i Motala kommun.
Helena Bargholtz f.d. riksdagsledamot (fp)
Staffan Werme,Kommunstyrelsens ordf.  Örebro

Se seminariet i efterhand.

Olle Lundins bilder.
Seminarieinbjudan.

 

Rapport