2010:6 Revisionen reviderad – en rapport om en kommunal angelägenhet

I rapporten analyseras den kommunala revisionens centrala funktion i granskningen av kommunernas verksamheter. Författaren pekar på ett antal omständigheter som försvårar revisionens funktion och ansvarsutkrävandet i kommunerna.

Olle Lundin är docent vid Uppsala universitet.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten