Hur mår svensk sjukhussektor?

Sverige hamnar i topp när vårdens medicinska resultat rankas internationellt. Men samtidigt står vården inför flera utmaningar. Sverige har en sjukhustung struktur där vårdens resurser koncentrerats till sjukhusen, medan primärvården står för en mindre andel. Samtidigt finns tecken på att produktiviteten vid svenska sjukhus är lägre än i andra jämförbara länder. En fråga är därför om det finns lärdomar att dra från hur andra länder organiserar sjukhusvården.

I en ny rapport till ESO, Vem vårdar bäst?, undersöker Clas Rehnberg hur sjukhussektorn ser ut i ett antal europeiska länder med liknande målsättningar som Sveriges. Rapporten syftar till att identifiera institutionella faktorer som kan påverka skillnader i resultat och därmed ge uppslag till alternativa sätt att organisera och styra sjukhussektorn.

Vid seminariet presenteras rapporten, sedan följer kommentarer och diskussion.
Frågor som kommer att diskuteras är bland annat:

• Finns det lärdomar att dra från andra länders sjukhussystem?
• Hur kan tillgången till vård förbättras?
• Vilken roll bör staten ha?

Vid seminariet medverkar bland annat:

Ella Bohlin, vårdutvecklingsregionråd (KD)
Lina Maria Ellegård, fil dr i nationalekonomi, Lunds universitet
Anders Henriksson, 2:e vice ordförande SKL (S)
Anna Nergårdh, regeringens utredare av Samordnad utveckling för god och nära vård
Clas Rehnberg, författare, professor i hälsoekonomi, Karolinska Institutet
Heidi Stensmyren, ordf. Sveriges läkarförbund
Eric Wahlberg, sjukhusdirektör, Akademiska sjukhuset

Seminariet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad.
Seminarieinbjudan med program.

Clas Rehnbergs bilder
Lina Maria Ellegårds bilder
Anna Nergårdhs bilder

Rapport