Krymper välfärdens kärna medan den kommunala administrationen växer?

Det är ganska väldokumenterat att de som arbetar i kommunal sektor upplever en ökad administrativ börda. Bland förklaringarna återfinns fler statliga krav liksom mål och visioner som kommunerna själva formulerar. En ökad administrativ börda tycks även leda till förändringar i personalsammansättningen, med fler professionella administratörer och strateger i kommunerna. Paradoxalt nog upplever sällan de som utför arbetet i kärnverksamheterna, ”välfärdens fotfolk”, en lättad administrativ börda. De olika yrkesgruppernas känslighet för försämringar i den kommunala ekonomin är sannolikt också ganska olika.

Syftet med seminariet är att belysa utvecklingen av och framtiden för administrationen i kommunala verksamheter. Frågor som kommer diskuteras är bland annat:

  • Vilka är de främsta förklaringarna till den växande kommunala administrationen?
  • Finns det en reell konflikt mellan administration och värdeskapande arbete i kärnverksamheterna?
  • Kan trenden mot ökad administration i kommunala välfärdsverksamheter motas med hjälp av digitalisering och AI?

Vid seminariet medverkar:

Anders Ivarsson Westerberg, professor, Södertörns högskola
Annika Wallenskog, chefsekonom, SKR
Johan Alvehus, professor, Lunds universitet
Lisa Bondesson, samhällspolitisk chef, Kommunal
Marcus Matteby, doktorand och AI-kommissionär
Ulrika Lundin, frilansande innovationscoach
Veronica Magnusson, förbundsordförande, Vision
Åsa Plesner, doktorand, Stockholms universitet

Gissur Erlingsson, ledamot i ESO:s styrelse, modererar seminariet.

Seminarieinbjudan med program.

Kaffe och lunchwrap från 12.30

Välkomna!