Allt annat lika: varför tjänar kvinnor mindre än män?

Sverige är ett av världens mest jämställda länder med högt kvinnligt arbetskraftsdeltagande. Kvinnor utbildar sig sedan länge mer än män. Ändå tjänar kvinnor mindre – även efter att skillnader i arbetstid, yrke, sektor, utbildning och ålder beaktats. Varför är det så?

En delförklaring kan vara att kvinnor diskrimineras på arbetsmarknaden. I en ny rapport till ESO, Olika kön, olika lön, studerar Anne Boschini utvecklingen av det så kallade könslönegapet i Sverige och diskuterar vilka typer av diskriminering som kan förekomma.

Frågor som belyses är bland annat:
• Är könslönegapet större i vissa yrken än i andra?
• Finns det ett glastak för kvinnor på arbetsmarknaden?
• Vad kan vi göra åt oförklarade löneskillnader mellan män och kvinnor?

Vid seminariet presenteras rapporten av Anne Boschini. Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg och LO:s chefsekonom Ola Pettersson kommenterar.
Samtalet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad.

Medverkar vid seminariet gör:
Anne Boschini, docent, Institutet för socialforskning, SOFI
Agneta Broberg, Diskrimineringsombudsmannen
Ola Pettersson, chefsekonom, LO

Seminarieinbjudan med program.
Anne Boschinis bilder.

Rapport