2017:5 Olika kön, olika lön – en ESO-rapport om diskriminering på arbetsmarknaden

Sverige är ett av världens mest jämställda länder med högt kvinnligt arbetskraftsdeltagande och kvinnor utbildar sig sedan länge mer än män. Ändå tjänar kvinnor mindre än män – även efter att hänsyn tagits till individuella val som till exempel utbildning, yrke och arbetstid. Varför är det så? I den här rapporten till ESO studerar Anne Boschini utvecklingen av det så kallade könslönegapet i Sverige och diskuterar olika typer av diskriminering som kan förekomma. Hon finner att löneskillnaderna förvisso har minskat över tid, men att ett oförklarat lönegap mellan män och kvinnor kvarstår. För att ge kvinnor och män mer likartade förutsättningar på arbetsmarknaden föreslår Anne fasta inträdeslöner för nyutexaminerade och reformering av den svenska föräldraförsäkringen.

Anne Boschini är docent i nationalekonomi vid Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet. Annes forskning rör främst ekonomiska skillnader mellan kvinnor och män. Hon är speciellt intresserad av att se hur genusspecifika ekonomiska val och utfall beror på sociala normer och har nyligen undersökt skillnader i toppinkomster mellan kvinnor och män.
Läs sammanfattning och English summary.
Pressmeddelande.
Beställ rapporten från Elanders webbplats (extern länk).

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

DN.se DN Debatt. ”Nya föräldraförsäkringen kan minska jämställdheten”
gp.se Illa utrett förslag om föräldraförsäkringen
DN.se DN Debatt. ”Lika lön kräver fast ingångslön och en ny föräldraförsäkring”
SvD.se Genusforskning på Finansen?