Att lära av de bästa för högre kommunal effektivitet

Sveriges kommuner har olika förutsättningar för att tillhandahålla skola, vård och omsorg till sina medborgare. Därför är det inte konstigt att kommuner har olika kostnader för att leverera en och samma välfärdstjänst. Men olika förutsättningar kan inte förklara hela skillnaden i kommuners effektivitet.

I en ny rapport till ESO granskar Magnus Arnek, Tore Melin och Anders Norrlid den kommunala effektiviteten i grund- och gymnasieskola och äldreomsorg. Frågor som diskuteras i rapporten och vid seminariet är bland annat:

• Hur stora är effektivitetskillnaderna mellan olika kommuner?
• Vilka skillnader kvarstår om vi justerar för kommunspecifika förutsättningar?
• Kan kommuner bli effektivare genom att jämföra sig med andra?

På seminariet medverkar:
Lars-Erik Borge Professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Boel Godner, Ordförande i kommunstyrelsen, Södertälje (S)
Tore Melin, Senior rådgivare, Riksbanken
Anders Norrlid, Kanslichef, Rådet för främjande av kommunala analyser
Olle Reichenberg, Ordförande i kommunstyrelsen, Danderyd (M)
Annika Wallenskog, Chefsekonom, SKL

Seminariet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad.

Rapport