Infrastruktur på rätt väg?

På seminariet presenteras två rapporter: Transportinfrastrukturens framtida organisation och finansiering av Björn Hasselgren och antologin Investeringar in blanco, med Lars Hultkrantz och Johan Nyström som redaktörer.

Seminariet leds av Hans Linblad, ESO:s ordförande.

Övriga medverkanden:

Nils Gunnar Billinger, Fd. generaldirektör
Maria Börjesson, Docent
Claes Norgren, Riksrevisor
Anders Ygeman, Riksdagsledamot (S)
Gro Holst Volden, Forskningschef


Se seminariet i efterhand.

Lars Hultkrantz bilder.
Seminarieinbjudan.

Rapport