2013:5 Investeringar in blanco? En ESO-rapport om behovet av infrastruktur

Under vintern 2009/10 lamslogs delar av järnvägstrafiken i Sverige till följd av kyla och snökaos. Sedan dess har debattens vågor svallat höga och behoven av satsningar på transportinfrastruktur diskuterats flitigt. I dag tycks konsensus vara att de svenska vägarna och järnvägarna är eftersatta och behöver upprustning. Diskussionerna handlar nu mest om hur stora investeringar som behövs. Bedömningarna av behovens omfattning uppvisar emellertid en stor variation. Men vilka underlag finns egentligen för de olika bedömningarna av investerings­behoven? Finns det en växande infrastrukturskuld?

Författare till rapporten är Runar Brännlund, Jan-Eric Nilsson, Gro Holst Volden, Lars Hultkrantz, Urban Karlström, Johan Nyström, Jan Owen Jansson och Anders Vredin.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Aktuellt om rapporten

Fler aktuella händelser

Mediarapportering kring rapporten

Svenska Dagbladet Inte självklart att satsa
Svenska Dagbladet Inte självklart att satsa
Svenska Dagbladet Inte självklart att satsa mer på infrastruktur
Svenskt Näringsliv Infrastrukturrapport saknar brett perspektiv
Trelleborgs Allehanda Ökat ansvar mer pengar
Expressen Dragkampen om 522 miljarder på väg
Expressen Dragkampen om 522 miljarder på väg
Norran:”En värld där ryggar klias”
Dagens Nyheter Privat infrastruktur ger mer för pengarna
Expressen/Kvällsposten Det är bättre att vara spårlös än rådlös