2013:4 Transportinfrastrukturens framtida organisering och finansiering

De årliga investeringarna i vägar och järnvägar uppgår i Sverige till ca en procent av BNP. Om dessa satsningar ska vara större, mindre eller oförändrade är en fråga som ofta diskuteras. En relaterad frågeställning är vem som ska ansvara för investeringarna. Staten har sedan länge en dominerande roll inom infrastrukturen på transportområdet och ett betydande statligt engagemang tas ofta för givet.

  • Vilken roll bör staten ha vid investeringar i transportinfrastruktur?
  • Är det motiverat att involvera privat sektor i högre grad än vad som sker i dag?

Björn Hasselgren är forskare vid KTH.

Läs sammanfattningen eller English summary.

Read the full report in English.

Läsa pressmeddelandet och seminarieinbjudan.

Läs författarens egen debattartikel.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Aktuellt om rapporten

Fler aktuella händelser

Mediarapportering kring rapporten

Trelleborgs Allehanda Ökat ansvar mer pengar
theguardian.com Europe’s transport infrastructure: the road to privatisation
Expressen/Kvällsposten Det är bättre att vara spårlös än rådlös
DN ”Privat infrastruktur ger mer för pengarna”