Tre punkter om migration i Tidöavtalet – perspektiv från forskningen

Ett av de viktigaste och mest omdiskuterade områdena i Tidöavtalet berör migration och integration. Men vilka effekter kan vi förvänta oss av enskilda delar i avtalet och hur möjliga är de att genomföra? I vilken uträckning kan migration, integration, medborgarskap och personers uppehälle i Sverige kontrolleras?

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO), Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), och Delegationen för migrationsstudier (Delmi) arrangerar nu ett seminarium om tre punkter i Tidöavtalet:

1. Återkalla uppehållstillstånd i fler fall
2. Införa krav på egenförsörjning som huvudregel för att komma i fråga för medborgarskap
3. Villkora bistånd med att mottagarlandet tar ansvar för sina egna medborgare och återtar dem när så behövs.

Under seminariet kommer vi diskutera hur man inom forskningen sett på dessa och angränsande frågor: Vilka är möjligheterna att i högre grad återkalla uppehållstillstånd, till exempel när skäl för uppehållstillstånd inte längre gäller? Hur kan egenförsörjning definieras och mätas och vad kan ett sådant krav för att komma i fråga för medborgarskap innebära? Och hur kan det väntas fungera att villkora bistånd på att samarbetsländerna återtar sina medborgare?

Medverkande

Anders Hall, statssekreterare hos migrationsministern Maria Malmer Stenergard
Helene Hedebris, verksjurist, Migrationsverkets Rättsavdelning
Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi, Linnéuniversitet
Mats Hårsmar, biträdande kanslichef, Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
Rebecca Thorburn Stern, professor i folkrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet
Susanne Gullberg Brännström, ämnessakkunnig arbetsmarknad, Statistiska centralbyrån (SCB)

Moderator: Alice Petrén, journalist och tidigare utrikeskorrespondent vid Sveriges Radio med uppdrag att bevaka migration- och flyktingfrågor.

Se seminariet i efterhand här:


Nu kan du lyssna på webbinariet här (extern ljudfil)

Bilder från seminariet 24 okt 2023.

Seminariet samarrangeras av:
Logotyper