Utmaningar och möjligheter i krisens spår

Spridningen av covid-19 och de åtgärder som följt för att begränsa smittan har slagit mycket hårt mot samhället och ekonomin. Många branscher har drabbats på ett genomgripande sätt efter att efterfrågan drastiskt minskat eller i det närmaste raderats ut. En rad åtgärdspaket har satts in för att stödja de drabbade företagen, men det kan inte uteslutas att ett stort antal jobb kan ha gått förlorade.

Vilka utmaningar och möjligheter följer när det allra mest akuta skedet av pandemin har passerat? Vilka reformer krävs sett ur ett litet längre perspektiv för att skapa en livskraftig ekonomi, anpassad till eventuella nya förhållanden? Det är ämnet för ett kommande ESO-webbinarium fördelat på ett förmiddags- och eftermiddagspass.

Inledning (kl. 10.00-10.10)
Anna Seim, docent vid Stockholms universitet och ledamot i ESO, hälsar välkommen och modererar.

Pass I: Strukturomvandling och innovation (kl. 10.10-11.20)
Vilka branscher växer respektive krymper under krisen? Vilken teknikutveckling, bland annat i form av ökad digitalisering, har vi kunnat skönja? Hur kan politisk stöttning uppmuntra och tillvarata innovationskraft i detta läge?

Medverkande:
Erika Färnstrand Damsgaard, forskningschef Konjunkturinstitutet
Pontus Braunerhjelm, professor KTH och BTH, och forskningsledare Entreprenörskapsforum
Lena Sellgren, chefekonom och analyschef Business Sweden

Pass II: Arbetsmarknaden (kl. 13.00-14.10)
Hur förhindrar vi att de varslade blir långtidsarbetslösa? Vad innebär situationen på arbetsmarknaden för avtalsrörelsen? Vad kan arbetsmarknadspolitiken åstadkomma och inom vilka områden behövs utbildning?

Medverkande:
Annika Sundén, analyschef Arbetsförmedlingen och ledamot i ESO
Lars Calmfors, professor emeritus, Stockholms universitet, och forskare vid IFN
Irene Wennemo, generaldirektör Medlingsinstitutet

En sammanfattning av seminariet hittar du här.

Bilder från pass I:
Erika Färnstrand Damsgaards bilder.
Pontus Braunerhjelms bilder.
Lena Sellgrens bilder.

Bilder från pass II:
Annika Sundens bilder.
Lars Calmfors bilder.