Alla ska nås!

Svensk välfärd bygger på att så många som möjligt arbetar och bidrar till det gemensamma. I Sverige har inrikes födda kvinnor en hög förvärvsfrekvens men utrikes födda kvinnor har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Det är förstås negativt för kvinnornas självständighet och oberoende, men även för barnen och samhället i övrigt. Dålig etablering på arbetsmarknaden är ett stort och mångfacetterat problem där det krävs krafttag inom flera olika politiska områden.

I en ny rapport till ESO, Försörjning med fördröjning, undersöker Elin Landell hur och varför utrikes födda kvinnors och mäns arbetsmarknadsintegration skiljer sig åt. Vid seminariet presenteras rapporten, sedan följer kommentarer och samtal mellan politiker, experter och forskare. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat:

  • Varför tar det så lång tid för utrikes födda kvinnor att komma i sysselsättning?
  • Vad görs i dag och vilka åtgärder behövs – på kort och lång sikt?
  • Hur kan olika aktörer agera gemensamt? Vad krävs av myndigheter, kommuner och civilsamhälle?

Vid seminariet medverkar:

Anna Johansson, ordförande i Riksdagens arbetsmarknadsutskott (S)
Elin Landell
, rapportförfattare
Lars Lööw, överdirektör, Arbetsförmedlingen
Josefin Malmqvist, ordförande i Moderatkvinnorna och riksdagsledamot
Christina Merker-Siesjö, ordförande i Yallatrappan i Malmö
Roger Mörtvik, statssekreterare (S), Arbetsmarknadsdepartementet
Karin Perols, utredare, Sveriges kommuner och regioner
Hanna Sällemark
, projektledare, Sveriges kommuner och regioner
Peter Vikström,
chef analys och uppföljning, Jämställdhetsmyndigheten
Eskil Wadensjö
, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet

Ann-Zofie Duvander, ledamot i ESO:s styrelse, modererar seminariet.

Seminarieinbjudan med program

Författarens presentation
Eskil Wadensjös bilder
Lars Lööws bilder
Christina Merker Siesjös bilder
Hanna Sällemarks bilder

Nu kan du lyssna på webbinariet här (extern ljudfil).

Rapport