Kan kommuner kroka arm?

År 2018 ändrades kommunallagen i syfte att underlätta för kommuner att, endast baserat på ett avtal, samverka med varandra. Eftersom många kommuner är små och det kommunala uppdraget stort, är det förstås bra om kommuner kan hjälpas åt. Men trots att lagstiftningen nu tillåter samarbete finns det fortfarande många osäkerheter kring hur, och om vad, kommuner får samarbeta. Det största potentiella hindret finns i upp-handlingslagstiftningen.

I en rapport till ESO, Med gemensamma krafter, klargör Olle Lundin det nuvarande rättsläget baserat på tidigare rättsfall och EU-domar. Vid seminariet presenterar författaren sin rapport och sedan följer kommentarer och diskussion. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat:

• Vad innebär kommunal avtalssamverkan?
• Vad vill och får kommuner samarbeta om?
• Hur ska kommuner som vill hjälpas åt veta om de gör rätt?

Vid seminariet medverkar bland annat:

Britta Flinkfeldt, civilekonom och företagare, tidigare KSO i Arjeplog (deltar via länk)
Helena Linde, förbundsjurist, SKR
Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt och rapport författare
Helena Rosén Andersson, justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen
Johan von Sydow , förbundsdirektör, Storsthlm

Karolina Ekholm, ordförande i ESO:s styrelse, inleder. Jonas Eliasson, ledamot i ESO:s styrelse, modererar seminariet.

Läs hela inbjudan med program här:
Seminarieinbjudan med program 211108

Se seminariet i efterhand här:

Författarens presentation.

Nu kan du lyssna på webbinariet här (extern ljudfil).

Rapport