2021:5 Med gemensamma krafter – en ESO-rapport om kommunal avtalssamverkan

En kommuns uppgift är att bedriva allmännyttig verksamhet som täcker kommuninvånarnas behov, till exempel skola, omsorg, räddningstjänst och avfallshantering. Eftersom många av Sveriges 290 kommuner är små, kan det vara svårt att utföra alla uppgifter på egen hand. En lösning är att samarbeta. Sedan 2018 tillåter kommunallagen att kommuner överlåter uppgifter till varandra i så kallad kommunal avtalssamverkan. Det innebär att kommuner och regioner genom civilrättsliga avtal kan hjälpa varandra – även om ansvaret för att en uppgift fullgörs fortfarande ligger kvar hos den enskilda kommunen eller regionen. Avtalssamverkan är den enklaste formen för kommunalt samarbete. Men trots att möjligheten funnits i några år är det fortfarande inte helt tydligt vad kommuner får, och inte får, samarbeta om.

I den här rapporten till ESO går Olle Lundin igenom de rättsliga förutsättningarna för kommuner att utnyttja den möjlighet kommunallagen öppnat för. Även om rättsläget fortfarande är ganska oklart är en slutsats att kommuner och regioner får samverka i uppgifter som definieras som myndighetsutövning. Det innebär att utrymmet för kommunal avtalssamverkan i praktiken borde vara ganska stort.

Olle Lundin är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. Han disputerade 1999 med en avhandling om kommunal revision. Därefter har han verkat, både undervisat och forskat, inom kommunalrätt och förvaltningsrätt. Lundin är en flitigt anlitad föreläsare och uttalar sig ofta i media. Han var expert i senaste kommunallagsutredningen.

Läs sammanfattning och English summary.
Pressmeddelande.
Beställ tryck exemplar av ESO-rapport 2021:5
(Elanders webbplats)
.

Varför har du skrivit rapporten?

Vilka är de viktigaste resultaten?

Vad i politiken behöver förändras?

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

PressMachine Kommuner har stora möjligheter att samverka – men svensk rättspraxis saknas ännu
Barometern OT Chans för de mindre kommunerna
Dagens Samhälle Experten reder ut: Så här samverkar kommuner på rätt sätt