Är en boxmodell lösningen på bostadsmarknadens problem?

Det har gått över 25 år sedan ”århundradets skattereform”. Genom åren har åtskilliga avsteg gjorts från skattereformens grundläggande principer, vilket i sin tur aktualiserat frågan om behovet av en ny skattereform. Hushållens ökade skuldsättning och boprisernas utveckling är andra frågor som gett bränsle till debatten om dagens skatteregler, inte minst ”flyttskatten” och ränteavdraget. Går det att utforma ett system för kapital- och bostadsbeskattning som både är enkelt och bidrar till en bättre fungerande bostadsmarknad?
I en ny rapport till ESO, Yes box!, beskriver och analyserar Sven-Olof Lodin en alternativ modell för kapital- och bostadsbeskattning. Föregångare är den nederländska ”boxmodellen” som introducerades redan 2001. I rapporten analyseras också förslagets fördelningseffekter i ett kapitel skrivet av Peter Englund.

Frågor som diskuteras är bland annat:
• Hur kan en svensk boxmodell utformas och vilka fördelar har den?
• Vilka övergångsproblem uppstår och hur kan dessa hanteras?
• Vem vinner och vem förlorar på att den föreslagna boxmodellen införs?

Vid seminariet presenteras rapporten. Därefter följer kommentarer och en diskussion om boxbeskattning kan vara ett alternativ till dagens svenska kapital- och bostadsbeskattning.

Medverkar vid seminariet gör:

Henrik Braconier, chefsekonom, Finansinspektionen
Peter Englund, professor emeritus vid Handelshögskolan i Stockholm
Ingemar Hansson, generaldirektör Skatteverket, professor vid Lunds univ.
Jörgen Hellman, riksdagsledamot (S), vice ordförande i Skatteutskottet
Sven-Olof Lodin, professor och erfaren skatteutredare
Maria Malmer Stenergard, riksdagsledamot (M), ledamot i Skatteutskottet
Mats Persson, professor vid Stockholms universitet
Karin Pilsäter, skattepolitisk utredare, TCO

Seminariet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad.

Författarens bilder.
Karin Pilsäters bilder.
Mats Persson bilder.

Rapport