2017:4 Yes box! En ESO-rapport om en ny modell för kapital- och bostadsbeskattning

I rapporten presenterar Sven-Olof Lodin en alternativ modell – boxmodellen − för att beskatta kapital och bostäder. Föregångare är en nederländsk modell som introducerades redan 2001. Författaren lyfter fram att boxmodellen minskar problemen på bostadsmarknaden där dagens ”flyttskatt” gör att många inte har råd att flytta. Ytterligare fördelar är att modellen ger ett enklare och mer likvärdigt skattesystem.

Boxmodellen innebär att tillgångar och skulder värderas till marknadsvärden och läggs ihop i en ”box”. På nettot av tillgångarna i boxen beräknas en schablonmässig avkastning, vilken sedan beskattas. Det sker därmed inte någon beskattning vid försäljning av exempelvis bostad eller aktier, skatten tas i stället ut löpande under innehavstiden. I studien förklarar Sven-Olof Lodin varför en boxmodell bör införas i Sverige och beskriver hur en sådan modell kan konstrueras och övergången dit. Vidare beräknas hur skatteintäkterna påverkas, samt fördelningseffekterna av den föreslagna modellen.

Sven-Olof Lodin har varit professor i finansrätt med finansvetenskap vid Uppsala universitet och i finansrätt vid Stockholms universitet. Fram till sin pensionering 1998 var han Näringslivets skattesakkunnige och vice vd för Sveriges Industriförbund. Hans forskning är koncentrerad till internationella skattefrågor och skattesystemfrågor. Han har deltagit i många statliga skatteutredningar sedan 1970-talet.

Peter Englund är professor emeritus vid institutionen för finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskning rör främst bostadsmarknad och beskattning. Peter har skrivit kapitel 7 i rapporten och är medskribent i kapitel 8.

Läs sammanfattning och English summary.
Läs pressmeddelande.
Vid beställning av tryckt exemplar, kontakta ESO-kansliet.
.
.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

Di Inför valfri fastighetsskatt
Dagens juridik Bostadspolitiken bör förenas med revisionsplikt på ägarnivå
Dagens Juridik Samlat grepp nödvändigt beträffande nationella skattereformer
Dagens Juridik ”Stabilt regeringsunderlag eller bristande låne- & bostadsbubbla”
www.tidningenbalans.se Boxmodell för en enhetlig kapital- och fastighetsbeskattning: Yes box – alright?
byggindustrin.se Utredningarna når inte fram till en ny neutral bostadsskatt
ekonomistas.se Den konstiga debatten om ISK
fastighetsaktien.com Bostadsproblemen lösta med boxbeskattning
worldinproperty.se Rapport: Så stabiliseras bostadsmarknaden
Di.se Johanna Jeansson: Bromsa bostadsmarknaden med förnuft
DN.se DN Debatt. ”Boxmodell för skatt kan ge fungerande bostadsmarknad”
omni.se ”Ny skattemodell kan ge fungerande bomarknad”
Svd.se Experter föreslår ny skattemodell för bovinst
di.se Ny rapport: Så löser vi problemen på bostadsmarknaden
affarsliv24.vk.se Skatteförslag mot bostadsproblem
SvD.se Så kan du påverkas av det nya skatteförslaget
sydsvenskan.se Skatteförslag mot bostadsproblem
corren.se Skatteförslag mot bostadsproblem