Sökes: ett enklare och effektivare skattesystem nu och framöver!

Det har nu gått trettio år sedan ”århundradets skattereform” genomfördes. Reformen var nödvändig eftersom det dåvarande skattesystemet brottades med en rad problem, med bristande legitimitet som följd. Även om reformen ansågs framgångsrik dröjde det inte lång tid tills förändringar började göras. Dessa har sedan följts av många fler. Även omvärlden har förändrats sedan 1990-talets reform – inte minst har globaliseringen och digitaliseringen ökat. Sedan några år tillbaka höjs röster för en ny skattereform. Skattesystemet måste bli enklare, effektivare och vara anpassat till nutiden – och helst också framtiden.

I en ny rapport till ESO, Vårt framtida skattesystem – en ESO-rapport med förslag på en genomgripande skattereform, tar Klas Eklund ett helhetsgrepp om skattesystemet. I rapporten beskriver han det nuvarande systemets problem och tillkortakommanden och presenterar också ett sammanhållet förslag till reform.

Vid webbinariet presenteras rapporten, sedan följer kommentarer och diskussion.
Frågor som kommer att diskuteras är bland annat:

  • Hur kan skattesystemet bättre främja sysselsättning och utbildning?
  • Vilka möjligheter finns det till förenkling och ökad transparens?
  • Vad gör en skattereform genomförbar?

Vid webbinariet medverkar bland andra:

Klas Eklund, rapportförfattare, Senior Economist vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Peter Englund, professor emeritus vid Handelshögskolan i Stockholm
Jörgen Hellman, ordförande skatteutskottet (S)
Anna Kinberg Batra, tidigare partiledare (M)
Annika Winsth, chefekonom, Nordea

Hans Lindblad, ordförande i ESO:s styrelse, modererar webbinariet.

Seminarieinbjudan med program.

Klas Eklunds bilder.

Rapport