2020:7 Vårt framtida skattesystem – en ESO-rapport med förslag på en genomgripande skattereform

Det har gått närmare trettio år sedan ”århundradets skattereform” genomfördes. Reformen var nödvändig eftersom det dåvarande skattesystemet brottades med en rad problem: det var svårgenomträngligt, ineffektivt och saknade i stor utsträckning legitimitet. Även om 1990-talsreformen var framgångsrik har ett stort antal skatteförändringar ägt rum under årens lopp. Också omvärlden har förändrats; vid tiden för reformen var Sverige ännu inte medlem i EU, digitaliseringen var i sin linda och samhällsproblemen var delvis andra än i dag. Omvärldsförändringar och skattesystemets ökade komplexitet talar för att det är hög tid att åter ta ett helhetsgrepp om skattesystemet. Vilka möjligheter finns att förenkla, göra det mer effektivt och anpassa det till nutiden? I denna rapport till ESO tar Klas Eklund ett sådant helhetsgrepp. I sin genomgång av dagens skattesystem identifierar han olika problem, brister och – till och med – rena besynnerligheter. Utifrån sin kartläggning presenterar han ett sammanhållet förslag till en skattereform. Väl medveten om svårigheten att presentera ett förslag som får brett gehör understryker Eklund vikten av att just se till helheten. Medborgarna möter skattesystemet i flera olika kapaciteter: som löntagare, bostadsägare, konsumenter, etc. och de flesta blir därför både vinnare och förlorare på en reform av hela systemet. Förslaget ska därför bedömas utifrån detta perspektiv, inte utifrån enskilda särintressen. Tillsammans med förslaget presenteras också beräkningar som ger vid handen att Eklunds förslag är statsfinansiellt neutralt, samtidigt som det gynnar såväl sysselsättning som tillväxt.

Klas Eklund är Senior Economist på Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Han har tidigare bland annat varit planeringschef i Finansdepartementet, chefekonom på SEB, och adjungerad professor i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund. Han är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och har varit ordförande för en rad större utredningar. Klas har också författat Sveriges mest sålda lärobok i ekonomi: ”Vår ekonomi”.

Läs sammanfattning och English Summary.
Pressmeddelande.
Beställ rapporten från Elanders webbplats (extern länk).

Se ESO-kansliets beräkningar av effekter för olika typer av hushåll här.

Tyvärr har ett fel smugit sig in i den tryckta versionen av rapporten. Avsnittet ISK (4.3.1) har en felaktig placering och ska i stället finnas med under kapitel 5 om kapitalinkomstskatten. Vi beklagar det inträffade.

Varför behövs det en skattereform nu?

Vilka är fördelarna med dina förslag

Vilka är de viktigaste förändringarna?

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Aktuellt om rapporten

Fler aktuella händelser

Mediarapportering kring rapporten

Svenska Dagbladet Avskaffad värnskatt har betalat sig dubbelt
Svenskt näringsliv Sänkt värnskatt en bra affär för Sverige
Di Inför valfri fastighetsskatt
Dagens Nyheter Ledare: Regeringen kan inte nöja sig med att sänka några skatter
TCO Oavsett regering, starta jobbet för en bred skattereform
Dagens Nyheter Politikerna fegade – nu lär skattereformen utebli
Dagens industri Dags för en grön skattereform
Sydöstran Insändare: Reformisterna ingen fraktion
Nya Wermlands-Tidningen Så drabbas du av den nya fastighetsskatten
Katrineholms-Kuriren Insändare: Så drabbas du av nya fastighetsskatten
Kkuriren.se Så drabbas du av nya fastighetsskatten
Vestmanlands läns tidning Ekonomiexperten: Fastighetsskattens vara eller inte vara
Vestmanlands läns tidning Fastighetsskattens vara eller icke vara
Di Bara skattekonsulterna är vinnare
Affärsvärlden Fastighetsskatten delar Sverige
Tidningen Näringslivet Därför kan du förlora på en enda stor skattereform
Dagens Industri Fastighetsskattens omoral
Södermanlands nyheter Nu är det bra läge för en ny underbar natt
Dagens Industri Då kan hatade skatten bli en vinstlott för Sverige
Skattebetalarna Hellre enklare skatt än avdrag och undantag
Länstidningen Södertälje Fastighetsskatten tål en seriös debatt
Västerbottens-Kuriren Vi under skatter dignar ner
Skattebetalarna Huspriserna upp 2020 – återinförd fastighetsskatt skulle bli ännu tyngre börda
Västerbottens-Kuriren Debatt: Nej till återinförande av fastighetsskatten
Norran.se Helhetsgreppet saknas utan kommunalskatten
Upsala Nya Tidning Karl Rydå: Hellre fastighetsskatt än fler jobbskatteavdrag
Dagens Juridik 2020 – året då skatten tog time-out
Dagens Arena Vårt perversa skattesystem
Altinget Klas Eklund: Sverige skulle må bra av en skattereform
Västerbottens Mellanbygd Satsa på skattereformer som gynnar entreprenörskap
Arbetsvärlden (Replik 2) Sänkta skatter får oavsedda konsekvenser
Katrineholms-Kuriren En skattehöjning är alltid en skattehöjning
Arbetsvärlden (Replik 1) Att behålla våra höga marginalskatter är ett förvånande förslag
Dagens Arbete Skatten har blivit elefanten i rummet
Upsala Nya Tidning Stoppa planerna på ny fastighetsskatt
Borås Tidning Kent Persson: Friheten har fler segrar att vinna
Tidningen Balans Skicka inte räkningen för viruset till nästa generation
Dagens Nyheter Ledare: Las-frågan är löst – nu är det dags att ta tag i skatterna
Sundsvalls Tidning DEBATT: Jo, fastighetsskatten är en dålig idé – oavsett nivå
Arbetsvärlden Ojämlikheten har ökat riskerna och bromsat tillväxten
TCO Sätt igång jobbet med en skattereform
Nya Wermlands-Tidningen Behövs ingen stor skattereform
Folkbladet Västerbotten ”Stora risker för företagare”
Sundsvalls Tidning DEBATT: En ändrad fastighetsskatt skulle gynna oss i norr
Folkbladet Västerbotten Replik: ”Se skatteförslaget i sitt rätta sammanhang”
Norrtelje Tidning Det behövs en ny fastighetsskatt – dagens fastighetsavgift gynnar de redan rika
Katrineholms-Kuriren Eklund: Jag föreslår en helhetsreform av skattesystemet
Affärsvärlden Sverige behöver en skattereform
Katrineholms-Kuriren Föreningen Skattebetalarna gör inte skäl för namnet
Göteborgs-Posten Ränteavdraget mot stupstocken
Katrineholms-Kuriren Viktigt att värna goda villkor för entreprenörskap
Nerikes Allehanda Risk för kraftigt höjd fastighetsavgift
Upsala Nya Tidning Vägen framåt kan vara att stjäla politik
Lidingö Nyheter Om staten och skatten
Svenska Dagbladet Behovet av en ny, stor skattereform (podd)
Arbetsvärlden Det krävs en ny kris för att vi ska få en skattereform
Dagens Industri Därför en skattereform
fPlus Eklund: Skattereformen ger högre sysselsättning, BNP och tillväxt
Dagens Industri Svensk skattepolitik har ett perspektivfel
Dagens Nyheter Andreas Bergh: Liberalernas ambivalens står i vägen för Eklunds viktiga skattereform
Trading Direkt Låg bolagsskatt som trend består
Dagens Industri Slopa statlig inkomstskatt
Västerbottens-Kuriren Debatt: Risk för kraftigt höjd fastighetsavgift
Hallandsposten Nytt århundrade kräver ny skattereform
Nordea Markets Insights Podcast: Helheten a och o för en lyckad skattereform
DN Debatt Replik ”Sluta prata om generella skatter som ’snedvridande’”
Svenska Dagbladet Susanna Silfverskiöld: Skadligt höga skatter mättar ingen
Ystads Allehanda Skattereform som dunderhonung
Katrineholms-Kuriren Löntagarna ska inte betala för arvtagarnas gräddfiler
Göteborgs-Posten Håkan Boström: Drömmen om det perfekta skattesystemet
DN Debatt ”Skattesystemet behöver en genomgripande reform”
TV4 ”Man borde få behålla mer pengar själv” – ekonomen om nya skattereformen
Omni Eklund: ”Sverige behöver en omfattande skattereform”
Dagens Juridik Klas Eklund: Sänk inkomstskatten och bredda momsen
Fokus Klas Eklund vill förändra skattesystemet – men hur enkelt är det?
Skattebetalarna Klas Eklund bidrar till välkommen tillnyktring av skattedebatten
FAR Rapport om ny skattereform – här är huvudpunkterna
Sydsvenskan Tobias Lindberg: Ny skatt. Underbar och hatad av alla.
Dagens Industri Det behövs ingen stor skattereform