Nytt ESO-projekt om en skattereform

ESO har gett Klas Eklund i uppdrag att ta fram förslag på hur en ny övergripande skattereform kan se ut. Behovet av att reformera skattesystemet är stort och har påkallats under en längre tid. Ett stort antal förändringar har gjort skattesystemet alltmer komplext. Förutsättningarna för skatteuttaget har förändrats i takt med ökad globalisering, digitalisering och ökat fokus på hållbarhet. Klas Eklund har en bakgrund från bland annat Finansdepartementet och SEB, samt har lett en rad utredningsuppdrag. Han har gett ut flera böcker och författat ett stort antal artiklar om ekonomi och politik. Sedan 2018 är han Senior Economist vid advokatbyrån Mannheimer Swartling.