Helt nummer av Ekonomisk Debatt ägnas åt ESO-rapporten ”Vårt framtida skattesystem”

I det senaste numret av Ekonomisk Debatt (3/2021 årgång 49) diskuteras och debatteras Klas Eklunds förslag till en genomgripande skattereform, som han i höstas presenterade i ESO-rapporten ”Vårt framtida skattesystem”. Det är andra gången på 20 år som Ekonomisk Debatt ägnar ett helt nummer åt att behandla en enskild rapport.

För exakt fyrtio år sedan kom Fälldinregeringen fram till en skattepolitisk uppgörelse med Socialdemokraterna, vad som senare kom att kallas ”den underbara natten”. Och för trettio år sedan genomfördes det som kommit att kallas ”Århundradets skattereform”. Sedan dess har ett flertal justeringar och tillägg gjorts inom skatteområdet, vilket resulterat i ett allt mer komplicerat system. Nu adresserar Ekonomisk Debatt frågan om behovet av en skattereform utifrån Eklunds förslag.

­­Diskussionen i tidskriften cirkulerar bland annat kring huruvida politiker ska ta ett helhetsgrepp om skattesystemet eller om gradvisa skatteförändringar är att föredra. Johan Fall, chef för Skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv, anser att själva innehållet måste prioriteras framför en ambition om en helomfattande reform. Även Håkan Selin, docent i nationalekonomi och forskare vid Institutet för arbets­marknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), förespråkar gradvisa förändringar. Eklund står dock fast vid, precis som den framlidne Ingemar Hansson (som först gavs i uppdrag att ta fram en rapport på området innan han tragiskt avled), att förslag på skatteområdet bör presenteras i form av en större skattereform.

Eklunds rapport får beröm för dess pedagogiska framställning. Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi och verksam vid Institu­tet för Näringslivs­forskning (IFN), menar att ”läsaren bjuds med under hela vägen”. ESO:s kansli har med samma pedagogiska syfte i åtanke tagit fram typfallsberäkningar utifrån Eklunds skatteförslag som går att ta del av nedan. Johan Fall menar även han att Eklund ”välskrivet och pedagogiskt [återger] de stora dragen i hela det svenska skattesystemet”. Medverkar i tidskiften med kommentarer på rapporten gör också LO-ekonom Åsa-Pia Järliden Bergström samt professorerna i nationalekonomi Olof Johansson-Stenman och Thomas Sterner.

Läs Ekonomisk Debatt här.

Typfallen hittar du här.

Eklunds rapport hittar du här.