Arvsskatt: Nere för räkning eller på väg att återuppstå?

Efter dryga hundra års existens avskaffades arvsskatten i Sverige 2004 – men den har inte fallit i glömska. Det är en skatt som väcker starka känslor, där vissa framhåller att den är orättfärdig, undergräver skattemoralen och försvårar generationsskiften av familjeföretag. Förespråkarna menar att arvsskatten är angelägen för att utjämna ekonomisk ojämlikhet och för att bidra till jämnare förutsättningar för unga. Men vad vet vi egentligen om arvsbeskattning?

I en rapport till ESO, En beklaglig förlust? En ESO-rapport om erfarenheter och lärdomar av arvsskatt, summerar Mikael Elinder och Oscar Erixson svensk och internationell forskning om arvsskatt. De beskriver vad den betyder för statens intäkter, arbetsutbud, sparande, kapitalbildning och olika fördelningsaspekter. Författarna söker också förklaringar till att arvsskatten är relativt impopulär bland medborgarna.

Vid webbinariet presenterar författarna sin rapport och sedan följer kommentarer och diskussion. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat:

• Kan en arvsskatt bidra till minskad ekonomisk ojämlikhet i samhället?

• Hur skulle en ändamålsenlig arvsskatt kunna utformas?

• Vilka praktiska hinder finns det för en ny arvsskatt?

Vid webbinariet medverkar:

Mikael Elinder, rapportförfattare, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet samt verksam vid Institutet för näringslivsforskning
Oscar Erixson, rapportförfattare, fil. dr i nationalekonomi vid Uppsala universitet
Lena Hiort af Ornäs Leijon, skattejurist och sektionschef på Skatteverkets rättsavdelning
Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi, Institutet för näringslivsforskning

Karolina Ekholm, ordförande i ESO:s styrelse, inleder. Anna Seim, ledamot i ESO:s styrelse, modererar webbinariet.

Läs hela inbjudan med program här.

Se webbinariet i efterhand här:

Författarnas bilder.
Daniel Waldenströms bilder.
Lena Hiort af Ornäs Leijons bilder.

Nu kan du lyssna på webbinariet här (extern ljudfil).

Rapport