2021:2 En beklaglig förlust? En ESO-rapport om erfarenheter och lärdomar av arvsskatt

Arvsbeskattning är en omtvistad fråga. Förespråkare av en arvsskatt lyfter fram att skatten utjämnar ojämlikhet i förmögenhet, bidrar till jämnare förutsättningar i möjligheter och genererar intäkter på ett effektivare sätt än många andra skatter. Motståndarna menar däremot att skatten är orättfärdig, i praktiken frivillig och därför undergräver skattemoralen, bestraffar sparande, försvårar generationsskiften av familjeföretag, samt att intäkterna är förhållandevis små och att efterlevande makar kan tvingas sälja bostaden för att betala skatten. Vem har rätt?

I den här rapporten till ESO summerar Mikael Elinder och Oscar Erixson svensk och internationell forskning om arvsskatt; vad den betyder för statens intäkter, arbetsutbud, sparande, kapitalbildning och förmögenhetsfördelning. Författarna söker också förklaringar till att arvsskatten är så impopulär bland medborgarna, trots att det är få som betalar den. Mot bakgrund av de presenterade erfarenheterna och lärdomarna tar författarna fram en principskiss för hur en möjlig framtida arvsskatt skulle kunna se ut.

Mikael Elinder är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet och även verksam vid Institutet för näringslivsforskning (IFN). Oscar Erixson är fil. dr i nationalekonomi och forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet. Båda författarna har forskat om arv och arvsbeskattning i över tio år.

Läs sammanfattning och English summary.
Pressmeddelande.
Beställ tryck exemplar av ESO-rapport 2021:2 (Elanders webbplats).

Varför har ni skrivit rapporten?

Vilka är det viktigaste resultaten?

Vad i politiken behöver förändras?

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

Norra Skåne Arvsskatt löser inga verkliga problem
ETC Forskare: Ny arvsskatt skulle öka klyftorna
Forskning & framsteg Svenska forskare ger arvsskatt tummen ned
SVT Nyheter ”Det skulle kosta mer än vad det smakar”
Dagens PS Ny rapport: Experter sågar arvsskatt
Dagens Opinion ESO sågar arvsskatt
Svenska Dagbladet Tveksamt om arvsskatt minskar klyftor
Tidningen Näringslivet Experter ifrågasätter arvsskatt: ”Symbolpolitik”
Dagens industri Ny arvsskatt bisarr idé
Institutet för Näringslivsforskning Ny ESO-rapport om arvsskatt
Dagens Industri Experter sågar interna skattekravet i S: ”Arvsskatt är symbolpolitik”