Är ”nudging” ett användbart styrmedel i politiken?

Borde kommunerna måla gröna fotsteg fram till soptunnorna eller skicka uppmuntrande SMS till komvuxdeltagare? Flera länder, däribland Storbritannien, USA och Nederländerna, utnyttjar insikter från beteendevetenskap när olika åtgärder utformas. Tanken är att få individer att fatta bättre beslut utan att handlingsfriheten för den skull inskränks. Små förändringar i människors valsituationer kan på så sätt göra det lättare att nå politiska mål.

I en ny rapport till ESO, När det rätta blir det lätta, diskuterar Francisca Ramsberg förutsättningarna för att använda beteendeinsatser – så kallad nudging – i politiken. Frågor som diskuteras är bland annat:

• Vilka argument finns för och mot att tillämpa beteendeinsatser i politiken?
• Finns lärdomar att dra från de länder som arbetar med beteendeinsatser på ett organiserat sätt inom den offentliga förvaltningen?
• Bör beteendeinsatser användas oftare och mer systematiskt i Sverige?

Vid seminariet presenterar Francisca Ramsberg rapporten. Därefter diskuteras om beteendeinsatser kan utgöra ett komplement till mer traditionella styrmedel och inom vilka områden de då bör användas.

Medverkar vid seminariet gör:

Francisca Ramsberg Departementsråd, Finansdepartementet
Per Bolund, Finansmarknads- och konsumentminister
Madeleine Andersson, CR-kommunikation och rapportering, ICA
Mikael Elinder Docent, Uppsala Universitet
Eskil Forsell, F.d. Associate Advisor vid Behavioural Insights Team, Storbritannien

Seminariet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad.

Författarens bilder.
Mikael Elinders bilder.

Rapport