2016:7 När det rätta blir det lätta – en ESO-rapport om ”nudging”

Rapporten beskriver hur kunskap från beteendevetenskap kan användas för att förbättra resultatet av olika åtgärder och reformer. Forskning visar t ex att människor ogärna ändrar tidigare fattade beslut och att man påverkas av hur andra beter sig. Genom att utnyttja sådan kunskap kan politiken utformas på ett mer träffsäkert sätt. Rapporten ger exempel från bland annat USA och Storbritannien som i sin förvaltning arbetar aktivt med ”nudging”.

I rapporten diskuteras de argument som finns för och emot att använda beteendeinsatser och vilka lärdomar som kan dras från andra länder. En slutsats i rapporten är att beteendeinsatser bör användas systematiskt även i Sverige. Som stöd för att prioritera vilka insatser som är de mest relevanta att genomföra presenteras ett enkelt ramverk. Slutligen föreslås en tänkbar organisering av det fortsatta arbetet i form av en särskild funktion inom Regeringskansliet.

Francisca Ramsberg är nationalekonom och har mångårig erfarenhet av att arbeta i Regeringskansliet. Hon arbetar som departementsråd på Finansdepartementets Budgetavdelning.

Läs sammanfattning och Summary.
Läs pressmeddelande.
Beställ rapporten från Elanders webbplats (extern länk).

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

it-hållbarhet Transporteffektivitet och klimat inleder årets upplaga av Transportforum
Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Dags att börja tänka irrationellt
akademikern.se Har du rätta knuffen?
modernpsykologi.se Richard H. Thaler – och nudge på svenska
dagensanalys.se Svenskar mindre positiva till ”nudging”
fokus.se Politikernas knuff mot en bättre framtid
SvD.se Begränsa pappersarbetet
SvD.se ”Så kan vårt beteende styras smartare”
SvD.se Valfrihet i veganernas land
miljo-utveckling.se Efterfrågar nudgingfuktion inom regeringen