Lärdomar av tjugo år med skolreformen – ett seminarium om utvecklingen i skolan och läraryrkets förändrade förutsättningar

Vid seminariet presenteras rapperten En kår i kläm – läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier, av Niklas Stenlås och Lika skola med olika resurser? En ESO-rapport om likvärdighet och resursfördelning, av Camillo von Greiff.

Seminariet leds av Lars Heikensten, ESO:s ordförande och Shirin Ahlbäck Öberg, ledamot i ESO.

Övriga medverkande:

Peter Fredriksson, Gd IFAU och Professor i nationalekonomi, Uppsala universitet
Ingrid Carlgren, Professor i pedagogik, Stockholms universitet
Mats Ekholm, Professor i pedagogik, Karlstads universitet
Inger Enkvist, Professor i spanska och utbildningsdebattör, Lunds universitet
Robert Noord, Oppositionsråd (s) Haninge kommun
Jonas Vlachos, Docent i nationalekonomi, Stockholms universitet

Peter Fredrikssons bilder.
Seminarieinbjudan

Rapport