2009:6 En kår i kläm – läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier

I rapporten studeras hur läraryrket har påverkats av de senaste 20 årens reformer på skolområdet. Författarens utgångspunkt är att en skicklig och entusiastisk lärarkår är central för att skolan ska fungera väl.

Niklas Stenlås är fil.dr.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten