2009:5 Lika skola med olika resurser? En ESO-rapport om likvärdighet och resursfördelning

Författaren menar att likvärdigheten i skolan har minskat över tiden. Spridningen i studieresultat har ökat, både mellan olika elevgrupper och mellan olika skolor och kommuner. Författaren anser vidare att resurser och deras fördelning har en stor betydelse för elevers studieprestationer.

Camilo von Greiff är fil. dr.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

Göteborgsposten Analys: Därför får skolorna olika stöd
Skolvärlden Godtycke – 9 av 10 kommuner struntar i behoven