Allmän nytta eller egen vinning?

På seminariet presenteras rapporten Allmän nytta eller egen vinning?, av Andreas Bergh, Gissur Ó Erlingsson, Mats Sjölin och Richard Öhrvall.

Seminariet leds av Lars Heikensten, ESO:s ordförande.

Övriga medverkande:

Anna Dahlberg, Pol. red. Expressen
Sophia Djiobaridis, Journalist, uppdrag granskning
Anders Knape, SKL
Gunnar Stetler, Överåklagare, Riksenheten mot korruption.
Johan Sørensson, chefsjurist, Statskontoret
Johan Mörk, Utredare, Statskontoret

Författarnas bilder.
Seminarieinbjudan.

Rapport