2013:2 Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska

Sverige är inte befriat från korruption och svenskarna upplever i högre utsträckning än medborgarna  i andra nordiska  länder att den offentliga  sektorn  är korrumperad. Det  är ett problem som måste tas på allvar. Många kommunala verksamheter är särskilt sårbara för korruption och det finns tydliga brister i granskningen av kommunernas ekonomi.

Läs sammanfattningen eller English summary .

Läs pressmeddelandet och inbjudan till seminariet.

Läs författarnas debattartikel.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Aktuellt om rapporten

Fler aktuella händelser

Mediarapportering kring rapporten

Kristianstadsbladet Lita inte på en snubbe som har druckit nubbe
Jusektidningen ”Vi måste prata om korruptionen i Sverige”
Jusektidningen Vi måste prata om korruptionen i Sverige
Smålandsposten Reglera svängdörrarna
Dagens Opinion Statskontoret kartlägger hur myndigheter förebygger korruption
Bofast Göteborg vid skampålen
Svenska Dagbladet Vem vet vad som händer i Åmål?
Svenska Dagbladet Vem vet vad som händer i Åmål?
Barometern Reglera svängdörrarna
Borås Tidning Misstron bygger nya gränser
Borås Tidning Misstron bygger nya gränser
Sveriges riksdag BILAGA SVERIGE
Dagens Nyheter ”Korruptionen finns inte där ni letar efter den”
Bofast Göteborg vid skampålen
Hellsingborgs Dagblad Pengarna på bordet
GöteborgsPosten: ”Regelverk mot korruptionen”
Norran:”En värld där ryggar klias”
Norrbottenskuriren: Inte fel att vara misstänksam
Göteborgsposten Kravet spär på politikerföraktet
Dagens Nyheter En bjudresa för ett byggkontrakt
Bohusläningen Som frätande syra
Sydsvenska Dagbladet Ett folk av fifflare ..?