ESO-seminarium om allmän nytta eller egen vinning

I samband med att rapporten 2013:3 Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska, publiceras bjuder ESO in till seminarium

Allmän nytta eller egen vinning?

– Vad vet vi om korruptionens skadeverkningar?

– Har de ändrade relationerna mellan offentlig och privat sektor medfört ökad korruption?

– Vilka åtgärder är effektiva för att bekämpa korruptionen?

Sverige brukar klara sig bra när korruptionsnivåer jämförs mellan länder, men det betyder inte att vi saknar problem. På senare tid har vi haft flera korruptionsskandaler i offentlig sektor, inte minst i kommunerna. Under de senaste decennierna har också relationerna mellan offentlig och privat sektor ändrats på ett sätt som kan öka riskerna för oegentligheter. Sådana risker måste hanteras medvetet och konsekvent.

Tid: Tisdagen den 9 april 2013 kl. 09.15 — ca 11.30

Plats: Rosenbads konferenscenter Drottninggatan 5

Sista anmälningsdag: 5 april

Anmälan till charlotte.nommera@regeringskansliet.se

Läs hela seminarieinbjudan med program.