Korruption i kommunerna måste tas på allvar och åtgärdas

Sverige är inte befriat från korruption och svenskarna upplever i högre utsträckning än medborgarna i andra nordiska länder att den offentliga sektorn är korrumperad. Det är ett problem som måste tas på allvar. Många kommunala verksamheter är särskilt sårbara för korruption och det finns tydliga brister i granskningen av kommunernas ekonomi.

I rapporten ”2013:2 Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska”, presenterar forskarna Andreas Bergh, Gissur Ó Erlingsson, Mats Sjölin och Richard Öhrvall, ett antal konkreta åtgärder för att minska korruptionsproblemen.

Rapporten kan beställas från Fritzes kundtjänst, e-post: order.fritzes@nj.se eller via hemsidan: www.fritzes.se.

Läs hela pressmeddelandet.

För frågor om rapporten kontakta författarna Andreas Bergh 070-779 07 34, Mats Sjölin 070-790 42 42 eller Richard Öhrvall 070-884 58 75.