Hur kan vi uppnå mer jämställda pensioner?

Pensionsgapet – skillnaden mellan mäns och kvinnors pensioner – är alltjämt stort. Kvinnor får generellt lägre pension än män och skillnaden minskar långsamt. Men det finns vissa valmöjligheter inom pensionssystemet som syftar till att minska skillnaden i pensionsinkomster mellan makar. Det handlar dels om möjligheten att överlåta pensionsrätter till sin maka/make inom premiepensionen, dels om valet att teckna efterlevandeskydd som en försäkring mot inkomstbortfall om ena maken avlider. I båda fallen krävs ett aktivt val.

I en ny rapport till ESO, Makar som delar på kakan, beskriver och analyserar Jenny Säve-Söderbergh de möjligheter som finns inom pensionssystemet att nå mer jämställda pensioner.

Frågor som diskuteras är bland annat:
• Vilka par väljer att utnyttja möjligheterna att utjämna pensionsskillnader?
• Är det de som har störst behov av att utjämna pensionerna som gör det?
• Bör överföring av pensionsrätter uppmuntras ytterligare?

Vid seminariet presenteras rapporten. Därefter följer kommentarer och en diskussion om staten kan göra mer för att pensionsgapet mellan män och kvinnor ska minska.

Medverkar vid seminariet gör bl.a.:

Jenny Säve-Söderbergh, docent, Institutet för Social Forskning
Marieke Bos, forskare vid Swedish House of Finance
Agneta Stark, docent i företagsekonomi, genusforskare
Therese Svanström Andersson, statssekreterare (S)
Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker, Folksam
Solveig Zander, ledamot (C), Socialförsäkringsutskottet och representant i pensionsgruppen

Seminariet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad.
Seminarieinbjudan med program.


J Save_Soderberghs bilder.
Marieke Bos bilder.

Rapport