En reformerad inkomstbeskattning – så kan den se ut

”Hälften kvar!” var parollen som användes inför det som kom att bli ”århundradets skattereform” i början av 1990-talet. Bakgrunden var ett missnöje med de höga marginalskatterna och skattereformen ledde sedan till att dessa sänktes. Men vad har hänt sedan dess? För låg- och medelinkomsttagare har marginalskatterna minskat under de två senaste decennierna, medan de snarare har ökat för höginkomsttagare under samma tid. Därutöver har gapet mellan beskattning av arbets- respektive kapitalinkomster påtagligt ökat. I en ny rapport till ESO, Skillnad på marginalen, diskuterar Spencer Bastani och Håkan Selin riktlinjer för en reformerad inkomstbeskattning.

Vid seminariet presenteras rapporten. Därefter följer kommentarer och ett panelsamtal. Frågor som belyses är bland annat:

• Vad innebär egentligen optimal inkomstbeskattning?
• Hur kan skatteskalan förändras för att ge individer drivkrafter att arbeta mer?
• Går det att göra en skattereform med rimliga fördelningseffekter där marginalskatterna sänks?

Vid seminariet medverkar:

Spencer Bastani, författare, docent i nationalekonomi, Linnéuniversitetet
Peter Englund, professor emeritus vid Handelshögskolan i Stockholm
Leif Jakobsson, statssekreterare (S), Finansdepartementet
Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonom
Karin Pilsäter, skattepolitisk expert, TCO
Håkan Selin, författare, docent i nationalekonomi, IFAU

Seminariet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad.
Seminarieinbjudan med program.


Bilder som visades på seminariet.

Rapport