2019:3 Skillnad på marginalen – en ESO-rapport om reformerad inkomstbeskattning

”Hälften kvar!” var parollen som användes inför det som kom att bli ”århundradets skattereform” i början av 1990-talet. Bakgrunden var ett missnöje med de höga marginalskatterna och skattereformen ledde till att dessa sänktes. Men vad har hänt sedan dess? För låg- och medelinkomsttagare har marginalskatterna minskat under de två senaste decennierna, medan de för höginkomsttagare snarare har ökat. Därutöver har gapet mellan beskattningen av arbets- respektive kapitalinkomster påtagligt ökat. Utformningen av skattesystemet utgör en grundläggande fråga för den svenska välfärdsstaten. Om höga marginalskatter leder till skatte- och effektivitetsförluster, hur bör skatteskalan reformeras för att ge individer incitament att arbeta mer? I denna rapport till ESO tar Spencer Bastani och Håkan Selin sig an frågan om inkomstbeskattningens utformning utifrån optimal beskattningsteori. Författarna menar att skatteintäkterna kan öka om man sänker marginalskatten för höginkomsttagare, men framhåller samtidigt att marginalskatten bör vara lägre för medelinkomsttagare än för höginkomsttagare. Avslutningsvis presenterar rapporten två reformpaket som båda innebär att skatteskalan blir något tillplattad.

Spencer Bastani är docent i nationalekonomi och verksam vid Linnéuniversitetet. Bastanis huvudsakliga forskningsintresse är statens roll i ekonomin och hur skatter ska utformas för att uppnå en effektiv resursallokering och en önskvärd fördelning av inkomster.
Håkan Selin är docent i nationalekonomi och verksam vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). Selin forskar om skatte- och transfereringssystemet.

Varför har ni skrivit rapporten?

Vad i politiken behöver förändras?

Vilka är de viktigaste resultaten?

Läs sammanfattning och English Summary.
Pressmeddelande.
Beställ rapporten från Elanders webbplats (extern länk).

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

Skattebetalarna.se Namninsamling mot ny fastighetsskatt
Svenska Dagbladet Susanna Silfverskiöld: Fastighetsskattens renässans?
Barometern De rikaste måste bidra med mer
Gefle Dagblad Debatt: SNS vill återinföra en ny och oförutsägbar fastighetsskatt
Svenska Dagbladet Fastighetsskatt hårt slag mot vanligt folk
Aftonbladet Låt zombieskatterna vara begravda för gott
DN Debatt Högre skatt på arbete gör att människor arbetar mindre
Svensk Byggtidning Fastighetsskatten kan återinföras – denna gång även för bostadsrätter
Kristianstadsbladet Det är ju V:s ekonomiska lättsinne som kostar
Nya Wermlands-Tidningen Stäng dörren till en ny fastighetsskatt
Blekinge Läns Tidning Vem vinner på att värnskatten avskaffas?
Företagarna 3:12-reglerna – var ligger landet?
Östersundsposten Marcus Åsling: Bra att skatten avskaffas (men inte särskilt viktigt)
IFAU Meddelande 2019-07-05: Om beskattningen av medel- och höginkomsttagares arbetsinkomster
Blekinge Läns Tidning Kom igen Sjöstedt, lämna Lenin i skattedebatten
Dagens industri Forskare föreslår sänkt inkomstskatt
SNS Förslag till en ny inkomstbeskattning
Dagens industri Forskare: Sänk inkomstskatten rejält – dra in miljarder på fastighetsskatt och utdelningar
Dagens industri (slutreplik) Skadlig värnskatt behöver inte ersättas
Dagens industri (replik) Värnskatten måste ersättas med högre skatter på kapital
SvD Janerik Larsson: Varför hämma jobb och investeringar?
Dagens industri Avskaffad värnskatt vidgar inte klyftorna
Ekonomistas ESO-rapport föreslår justerad inkomstbeskattning
DN debatt (replik) Mer rättvist att höja fastighetsavgiften för bostadsrätter
FAR ”Förbered dig för förändrade 3:12-regler”
DN debatt (replik) Bra att sänka marginalskatterna och höja skatten på kapital och fastigheter
Blekinge Läns tidning Om detta må ni berätta på första maj
Ystads Allehanda Skadliga skatter behöver inte ersättas
DN debatt DN Debatt. ”Sänk marginalskatten och höj skatt på kapital och fastigheter”
TCO Marginalskatter i en skattereform – vad är optimalt?