Försvarets förutsättningar – ett seminarium om 20 år av försvarsreformer

På seminariet presenteras rapporten Försvarets förutsättningar – en ESO-rapport om erfarenheter från 20 år av försvarsreformer, av Ola Hedin.

Seminariet leds av Willy Silberstein.

Övriga medverkande:

Claes Arvidsson Svenska Dagbladet
Ulf Bengtsson, Försvarsmakten
Yvonne Gustafsson, ESO och Statskontoret
Johan Tunberger, Försvarsdebattör
Karl Ydén, Handelshögskolan i Göteborg
Cecilia Widegren, Riksdagens försvarsutskott (M)

Rapport