2011:2 Försvarets förutsättningar – en ESO-rapport om erfarenheter från 20 år av försvarsreformer

Under de senaste två decennierna har försvaret förändrats dramatiskt. Arméns insatsförband har minskat med drygt 90 procent och territorialförsvarsförbanden har avvecklats helt. Antalet fartyg och flygplan i insatsorganisationen har minskat med 70 procent eller mer. Hemvärnet har reducerats med 75 procent och värnplikten i fredstid har avskaffats.

Verksamhetens kostnader har inte förändrats lika drastiskt. Under perioden har de minskat med 15 procent i fasta priser (KPI), vilket innebär att utgifterna för kvarvarande verksamhet har ökat kraftigt.

Kostnadsökningen kan delvis förklaras av rimliga faktorer, som försök att göra kvarstående förband användbara, ökat deltagande i internationella insatser och förbättrad materiell prestanda. Men det finns också förklaringar som ur ett effektivitetsperspektiv är mer problematiska.

Ola Hedin arbetar på Försvarsdepartementet.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

DN.se Fakta i frågan: Hur rustat är Sverige militärt?
Realtid.se Bedräglig känsla av evig fred