Hur går det i skolan för unga med utländsk bakgrund?

Se seminariet i efterhand här:


Författarnas bilder.
Olof Åslunds bilder.
Mikael Olofssons bilder.
Nu kan du lyssna på webbinariet här (extern ljudfil).

Unga med utländsk bakgrund är en stor och växande grupp i samhället och avgörande för hur det går för dem är deras skolgång och utbildningschanser. I en ny rapport till ESO, Karriärer och barriärer, analyserar Jan O. Jonsson och Carina Mood hur skolgången ser ut för gruppen; deras utbildningsresultat och den tidiga etableringen på arbetsmarknaden samt olika faktorer som kan vara av betydelse för utfallet. Rapporten bygger på data för en kohort – personer födda 1996 – som författarna följer upp till 25 års ålder. I analysen beaktas särskilt om personen tillhör andra generationens invandrare eller, annars, vid vilken ålder personen har invandrat. Rapporten ger därmed nya insikter i de hinder och möjligheter som unga med utländsk bakgrund möter under skolgången.

Vid seminariet presenteras rapporten, följt av kommentarer och en paneldiskussion. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat:

  • Har elever med utländsk bakgrund svaga skolprestationer?
  • Vilken betydelse har ungas språkmiljö för skolresultaten?
  • Vilka utbildningspolitiska insatser kan vara effektiva att genomföra, och vilka är det inte?

Medverkar vid seminariet gör:

Anna Tegunimataka, docent, Lunds universitet
Carina Mood, rapportförfattare
Jan O. Jonsson, rapportförfattare
Mikael Olofsson, Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet
Olof Åslund, Uppsala immigration Lab, professor vid Uppsala universitet

Ann-Zofie Duvander, ledamot i ESO:s styrelse, modererar seminariet.

Läs hela inbjudan med program.

Rapport