2023:8 Karriärer och barriärer – en ESO-rapport om skolgång och etablering för unga med utländsk bakgrund

Unga med utländsk bakgrund är en stor och växande grupp i samhället och gruppens utbildningschanser och skolresultat lyfts ofta fram som avgörande för hur det går för dem senare i livet. En utbredd bild är att många barn och ungdomar med utländsk bakgrund har svårigheter i skolan och att bristande kunskaper i svenska språket försvårar möjligheten att tillgodogöra sig utbildning. Men hur väl stämmer den här bilden? Och skiljer den sig mellan olika grupper, till exempel beroende på vid vilken ålder personen invandrat eller om man är född i Sverige men med invandrade föräldrar? Suddas initiala problem i skolan ut med tiden eller accentueras de? I den här rapporten till ESO analyserar Jan O. Jonsson och Carina Mood hur skolgången ser ut för gruppen; deras utbildningsresultat och den tidiga etableringen på arbetsmarknaden samt olika faktorer som kan vara av betydelse för utfallet. Rapporten bygger i huvudsak på data för en kohort – personer födda 1996 – som författarna följer upp till 25 års ålder. Rapporten visar att det på många sätt går bra i skolan för gruppen, trots de i många fall sämre studieförutsättningarna. De unga har därtill ofta höga ambitioner och ett stort engagemang i skolarbetet. Störst svårigheter är det för de unga som har invandrat relativt sent; i rapporten definierat som vid 9–15 års ålder. Författarna framhåller vikten av att i analys och policy behandla unga med utländsk bakgrund som den heterogena grupp den är för att på så sätt kunna rikta åtgärder till de som löper störst risk för skolmisslyckande.

Jan O. Jonsson är Official Fellow vid Nuffield College, Oxford University och professor i sociologi vid Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet. Hans forskning rör social stratifiering, främst utbildningsojämlikhet och social rörlighet, samt ungas integration och levnadsnivå.

Carina Mood är professor i sociologi vid Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet och affilierad till Institutet för framtidsstudier. Hennes forskning rör integration, fattigdom och ojämlikhet, samt barns och ungas levnadsvillkor.

Varför har ni skrivit rapporten?

Vilka är de viktigaste resultaten?

Vad hoppas ni att rapporten leder till?

Läs sammanfattning eller English Summary.
Pressmeddelande.
Beställ tryckt exemplar av ESO-rapport 2023:8 (Elanders webbplats)

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

Borås Tidning Anela Murguz: Förortsslang förstör det svenska språket
Göteborgs-Posten Bilden av invandrarlandet Sverige är för ensidig
ETC Tidölagets migrationspolitik spelar gängen rakt i händerna
DN Alex Schulman: Bilden av att invandringen trasar sönder Sverige är helt enkelt inte sann
Borås Tidning Anela Murguz: Måste 15-åringar i svenska förorter mörda varandra?
Vi lärare Forskning om ”invandrareleven” talar emot fördomar
Göteborgs-Posten Håkan Boström: Det går att bli en del av det svenska samhället
Svenska Dagbladet Mattias Svensson: Glöm inte den skötsamma majoriteten
Nyhetsbyrån Järva Unga med utländsk bakgrund satsar högre
Sveriges Radio Elever med utländsk bakgrund börjar högskolan snabbare
Folkbladet Östergötland Skola och jämlikhet svartmålas på orättvisa grunder
Friskolebloggen Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?
Dagens nyheter Unga med utländsk bakgrund siktar högre
TT Höga ambitioner bland unga med utländsk bakgrund