Hur betydelsefullt är grannskapet för integrationen?

Integration och konsekvenser av segregation är framträdande frågor i samhällsdebatten. Negativ utveckling i vissa områden innebär konsekvenser för både individer och samhället som helhet. I en ny ESO-rapport, Goda grannar, analyserar Martin Andersson, Johan P Larsson och Özge Öner sambanden mellan egenskaper i det grannskap där individer lever och växer upp och förutsättningarna för integration. I rapporten studeras utfall för både invandrare och barn till invandrare när det gäller utbildning och etablering på arbetsmarknaden.

Vid seminariet presenterar författarna rapporten och det följs av forskarkommentarer. Boverket presenterar därefter sitt arbete kring boendesegregation och verktyg för analyser på områdesnivå. Seminariet avslutas med en paneldiskussion.

• Vilken betydelse har grannskapet för individers livschanser?
• Hur påverkas invandrare och barn till invandrare av grannskapet?
• Vad finns det för effektiva insatser som stärker områden?

Medverkar vid seminariet gör:

Erik Scheller, statssekreterare åt arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Johan Kihlberg, teknologie licentiat och utredare, Boverket
Martin Andersson, författare
Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi, Linnéuniversitetet
Susanne Urban, docent i sociologi, Uppsala universitet

Fredrik Carlsson, ledamot i ESO:s styrelse, modererar seminariet.

Läs seminarieinbjudan med program.