Efter PISA och TIMSS – hur går vi vidare?

Svenska elevers kunskaper har fallit under lång tid både i absoluta tal och jämfört med andra länders resultat. Men nu kan trenden ha brutits – åtminstone om man ska tro på resultaten från PISA- och TIMSS-undersökningarna som presenterades nyligen. Hur ska vi tolka mätningarna? Kan vi andas ut – eller finns mycket kvar att göra innan regeringens mål om ”en jämlik kunskapsskola” är inom räckhåll? Vad behöver den svenska skolan för att lyfta sina resultat?
För att diskutera detta bjuder ESO in forskare och praktiker till ett samtal om den svenska skolan. Frågor som kommer att tas upp är bl.a.:
• Vad mäter mätningarna? Om PISA, TIMSS och andra utvärderingar av skolresultat.

• Var det bättre förr – och är det bättre i andra länder? Svensk skola i ett internationellt och historiskt perspektiv.

• Vilka åtgärder är mest angelägna för att förbättra skolresultaten? Och passar samma recept alla skolor och elever?

Utbildningsminister Gustav Fridolin och Erik Nilsson, statssekreterare med ansvar för gymnasiefrågor, ger avslutningsvis sina kommentarer.

I samtalet medverkar:
Matilda Ankargren , Undervisningsråd, Skolverket
Petter Brobacke, Ansvarig för forskning och utvecklingsfrågor, Academedia Academy
Robert Clark, rektor Internationella engelska skolan i Enskede
Jan-Eric Gustafsson, ordförande i Skolkommissionen
Magnus Henrekson, professor och VD, Institutet för Näringslivsforskning
Helena Holmlund, docent och forskare vid IFAU

Malin Ideland, professor i utbildningsvetenskap vid Malmö högskola
Anders Jakobsson, professor i pedagogik vid Malmö högskola
Torkel Klingberg, Professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet
Per Kornhall, författare, skoldebattör och f.d. undervisningsråd vid Skolverket
Leif Lewin, Professor emeritus vid Uppsala Universitet
Kristiina Volmari, undervisningsråd vid Utbildningsstyrelsen, Finland

ESO:s ordförande Hans Lindblad inleder.
Moderator är Robert Erikson, ledamot i ESO:s styrelse.

Program.
Robert Eriksons bilder.
Anders Jakobssons bilder.
Jan-Eric Gustafssons bilder.
Per Kornhalls bilder.

En sammanfattning av seminariet hittar du här.


Sagt om seminariet:
”Betyg kan jämföras med läkemedel – båda behöver kontrolleras externt”