En familjepolitik för alla?

Sedan föräldraförsäkringen infördes har betydande förändringar i dess utformning genomförts. Många gånger med ett uttalat mål om ett mer jämställt uttag av föräldraledighet mellan kvinnor och män. Trots detta kvarstår stora olikheter. Dessa lyfts ofta fram som en förklaring till könsskillnader i bland annat arbetsutbud och inkomstutveckling.

I rapporten Familjepolitik för alla? En ESO-rapport om föräldrapenning och jämställdhet studerar forskarna Ann-Zofie Duvander, Tommy Ferrarini och Mats Johansson föräldraförsäkringen. Frågor som diskuteras är bland annat

  • Hur ser sambanden ut mellan föräldraledighet och jämställdhet?
  • Kan föräldraförsäkringen nyttjas mer jämställt av alla föräldrar?
  • Vilka framtida utmaningar och vägval står föräldraförsäkringen inför?

På seminariet presenteras rapporten och därefter följer en diskussion om Sveriges framtida familjepolitik.

På seminariet medverkar:
Ann-Zofie Duvander Docent, Stockholms universitet och ISF
Emma Henriksson Riksdagsledamot (KD)
Mats Johansson Fil. dr
Roger Klinth Docent, Linköpings universitet
Erica Lindahl Fil. dr, IFAU
Thomas Ljunglöf Utredare, SACO
Fredrik Lundh Sammeli Riksdagsledamot (S)
Ann Persson Grivas Överdirektör, Försäkringskassan
Anna Pettersson Westerberg f.d. Statssekreterare (M)

Seminariet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad.

Rapport