2015:5 Familjepolitik för alla? En ESO-rapport om föräldrapenning och jämställdhet

Trots en utveckling mot ett mer jämställt uttag av föräldraledighet kvarstår stora olikheter. Dessa lyfts ofta fram som en förklaring till de könsskillnader som förekommer i arbetsutbud och inkomstutveckling. I denna rapporten studeras frågan om en mer jämställd fördelning av föräldrapenningen kan kopplas till ökad jämställdhet i betalt och obetalt arbete. Svaret på denna fråga är ja, men situationen ser också olika ut för olika grupper i samhället. Hur föräldraförsäkringen ska kunna användas mer jämställt av alla föräldrar oberoende av bakgrund är ytterligare en fråga som diskuteras. I rapporten identifieras fyra framtida vägval för den svenska familjepolitiken.

Ann-Zofie Duvander är docent vid Stockholms universitet och ISF och Mats Johansson är Fil.dr.
Tommy Ferrarini har bedrivit komparativa studier om familjepolitikens orsaker och konsekvenser.

Läs sammanfattning och English summary.
Läs pressmeddelande.
Vid beställning av tryckt exemplar, kontakta ESO-kansliet.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

Ystads allehanda Ystadspappor tar ut mindre föräldraledighet – tvärtemot utvecklingen i Sverige
dn.se ”Ebba Busch Thor glider på sanningen”
altinget.se Den förväntade regionala utvecklingen i korthet
SvD.se Förenkla uttag av föräldrapenning