Svenska mineraler – vem tjänar på utvinningen?

På seminariet presenteras Utvinning för allmän vinning – en ESO-rapport om svenska meralinkomster av Jesper Roine och Daniel Spiro.

Seminariet leds av Hans Lindblad, ESO:s ordförande.

Övriga medverkande:
Per Ahl, VD, SveMin
Håkan Ekengren, Statssekreterare, Näringsdepartementet (C)
Jonas Eriksson, Vice ordf. Näringsutskottet (MP)
Lotta Gröning,Fil. dr., journalist
Halvor Mehlum, Professor, Universitetet i Oslo


Se seminariet i efterhand.

Författarnas bilder.
Seminarieinbjudan

Rapport