Behöver Sverige en ny skattereform?

Vid seminariet presenteras rapporten Swedish Tax Policy: Recent Trends and Future Challenges, av Peter Birch Sørensen.

Seminariet leds av Lars Heikensten, ESO:s ordförande.

Övriga medverkande:

Kjell-Olof Feldt, Skatteutredare och Globaliseringsrådet
Ann-Sofie Kolm, Professor, Stockholms universitet
Sixten Korkman, VD, ETLA
Hans Lindberg, Statssekreterare, Finansdepartementet
Sven-Olof Lodin, Professor i finansrätt,
Gunnar Wetterberg, Samhällspolitisk chef, SACO

Se seminariet i efterhand.

Peter Birch Sørenses bilder.
Ann-Sofie Kolms bilder.
Hans Lindbergs bilder.
Seminarieinbjudan.

Rapport