2010:4 Swedish Tax Policy: Recent Trends and Future Challenges

Rapporten innehåller en kritisk genomgång av det svenska skattesystemet, tjugo år efter den stora skattereformen 1991. I studien visas hur avvikelser från reformens principer om neutralitet och likformighet har skapat betydande förluster i ekonomisk effektivitet.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

Svenskt näringsliv Sveriges inkomstfördelning är mycket jämn
DN.se Johan Schück: Höjda skatter som slår mot medelklassen
Helsingborgs Dagblad Ostiga skatter behöver förenklas
Sydsvenskan Iskallt men rätt om skatten
Svenska Dagbladet Borg saknar modet att göra rätt