Hur könsbalanserad är svensk utbildning och arbetsmarknad?

Att motverka att kvinnor och män systematiskt väljer olika utbildningar och yrken har varit en uttalad politisk ambition under många år. Motiven har varit flera. Det finns ett egenvärde i att individen känner sig fri att välja utbildning och yrke utan att begränsas av att vara man eller kvinna. Det är också en fördel ur ett arbetsmarknadsperspektiv om rekryteringsbasen till olika yrken inte inskränker sig till det ena eller andra könet. Över åren har ett antal verktyg använts för att motverka könssegregering – allt från krav i förskolans läroplan om likabehandling oberoende av kön till könsbonus på gymnasiet och positiv särbehandling i arbetslivet.

I en ny rapport till ESO, Fritt valt arbete?, beskriver och analyserar Karin Halldén och Anders Stenberg hur könssegregeringen i utbildning och arbete har förändrats under det senaste halvseklet. Författarna belyser utvecklingen inom olika utbildningsinriktningar på gymnasiet och i högskolan, samt inom olika yrken.

Vid seminariet presenteras rapporten, följt av kommentarer från forskare och experter samt en paneldiskussion. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat:

• Hur jämställda är vi egentligen när det kommer till utbildning och arbete?
• Betyder sammansättningen av män och kvinnor på en viss utbildning att motsvarande yrke får liknande sammansättning?
• Behöver val av utbildning och yrke bli än mer jämställt, och hur kan det i så fall åstadkommas?

Medverkar vid seminariet gör:

Anders Stenberg, rapportförfattare
Bodil Umegård,  sektionschef, avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKR
Charlotta Stern,  professor i sociologi, Stockholms universitet och vd Ratio
Karin Halldén,  rapportförfattare
Li Ljungberg,  expert kompetensförsörjning, Teknikföretagen
Peter Vikström,  avdelningschef analys och uppföljning, Jämställdhetsmyndigheten

Ingrid Petersson, ledamot i ESO:s styrelse, modererar seminariet.

Se seminariet i efterhand här:

Författarnas bilder.
Charlotta Sterns bilder.
Li Ljungbergs bilder.
Bodil Umegårds bilder.

Inbjudan med program.

Nu kan du lyssna på webbinariet här (extern ljudfil).

Rapport