Konkurrens och kvalitet i välfärdssektorn – ett seminarium om förutsättningar för effektiv kontroll

På seminariet presenteras rapporterna Institutionsvård, incitament och information – en ESO-rapport om placering av ungdomar med sociala problem av Erik Lindqvist och Konkurrens, kontrakt och kvalitet – hälso- och sjukvård i privat regi av Fredrik Andersson, Nils Janlöv och Clas Rehnberg.

Seminariet leds av Hans Lindblad, ESO:s ordförande.

Övriga medverkande:

Erik Lindqvist Ek.dr, Handelshögskolan
Fredrik Andersson Professor, Ekonomihögskolan i Lund
Nils Janlöv Fil.dr, Vårdanalys
Clas Rehnberg Professor, Karolinska institutet
Paula Blomqvist Docent, Uppsala universitet
Ali Esbati Riksdagsledamot (V)
Emma Henriksson, Ordförande i socialutskottet (KD)
Henrik Jordahl, Docent, IFN
Mårten Lewander Kommunikationschef, Attendo
Lena Svensson Handläggare, SKL


Se seminariet i efterhand.

Läs hela seminarieinbjudan.

Rapport